ZU DEN KURSEN!

Bilanz nach Handelsrecht - Permanentes-Fifo

Kursangebot | Bilanz nach Handelsrecht | Permanentes-Fifo

Bilanz nach Handelsrecht

Permanentes-Fifo

Datum

Art

Menge

Stückpreis

Wert

1.1.

Anfangsbestand

100 kg

105 €

10.500

1.3.

Zugang

200 kg

91,50 €

18.300 €

1.7.

Abgang

100 kg

105,00 €

10.500 €

1.7.

Abgang

50 kg

91,50 €

4.575 €

1.8.

Abgang

50 kg

91,50 €

4.575 €

Bestand

100 kg

91,50 €

9.150 €

1.9.

Zugang

250 kg

95,20 €

23.800 €

1.10.

Zugang

150 kg

93,50 €

14.025 €

1.11.

Abgang

100 kg

91,50 €

9.150 €

1.11.

Abgang

100 kg

95,20 €

9.520 €

Bestand

150 kg

95,20 €

14.280 €

Bestand

150 kg

93,50 €

14.025 €

15.11.

Zugang

80 kg

112,50 €

9.000 €

1.12.

Abgang

100 kg

95,20 €

9.520 €

Endbestand

80 kg

112,50 €

9.000 €

50 kg

95,20 €

4.760 €

150 kg

93,50 €

14.025 €

Endbestand insg.

27.785 €